AM444最新EP 首发

AM444最新EP 首发

关于AM444

Dark Show

  歌曲 播放次数 播放 加入播放 评论 下载 分享
1. 惑 HUO 380  
2. DARK SHOW 376  
3. 链LIAN 235  
4. NOT WHAT IT SEEMS 204  
5. DARK SHOW (FORRANE REMIX) 242  

Detache Toi

  歌曲 播放次数 播放 加入播放 评论 下载 分享
Détache-Toi ( 不插电) 472  
Détache Toi -M- 与 AM444 2081  

ROOMS-2012新专辑

  歌曲 播放次数 播放 加入播放 评论 下载 分享
01 像是有光 (Xiang Shi You Guang) 5305  
02 各种人 (Ge Zhong Ren) 9752
03怪梦 (Guai Meng) 3320  
04 Interloop 1 2329  
05 就快要窒息 (Jiu Kuai Yao Zhi Xi) 3171  
O6 Lies 3006
07 黑寡妇之爱 (Hei Gua Fu Zhi Ai) 3817  
08 Interloop 2 1959  
09 静谧的湖泊 (Jing Mi De Hu Po) 2876  
10 Born, Burn 2340  
11 Practice Room 1649  
12 如此而已 (Ru Ci Er Yi) 2071  
13 坍塌的床 Tan Ta De Chuang 1776  
14 Whatsoever 2024  
☆新专辑试听☆ 1706  

AM444+Tussle黑胶

  歌曲 播放次数 播放 加入播放 评论 下载 分享
静谧的湖泊-AM444 vs Tussle - Split Ends 12" 1341  
Lies-AM444 vs Tussle - Split Ends 12" 948  

Eye Wonder EP

  歌曲 播放次数 播放 加入播放 评论 下载 分享
1 失忆 (Shi Yi) 3696  
2 你问我吧 (Ni Wen Wo Ba) 3482  
3 神仙药 (Shen Xian Yao) 4718  
4 去海边 (Qu Hai Bian) 3238  
5 Eye Wonder 3103
6 寻找出口 (Xun Zhao Chu Kou) 1963  
7 神经末梢 (Shen Jing Mo Shao) 3607  
8 Eye Know 2666

AM444的专辑 ( 全部 )

40人
AM444
AM444=CHACHA+JAY.SOUL
www.am444.com
成员Jay Soul / Cha Cha
流派电子 Electronica
风格funky / hip-hop / hip-hop, / 独立流行,好听
唱片公司:PAUSE:PLAY

关注该小站的成员 ( 1657 )

  • 活在水底的人鱼
  • 秘果
  • 沙丁鱼suki
  • 背带短裤
  • GENOSEGA
  • 吱子
  • CJ
  • 他们说我太长了

关注该小站的成员也关注