pina bausch - rite of spring (nijnski)

http://v.youku.com/v_show/id_XMTA0MjY1NTc2.html

2010-09-11 13:09上传
本视频内容来自第三方网站,其版权归合作网站或第三方网站所有
依稀外丝
2012-03-09 13:34:45 依稀外丝 (我爱慕的人,来世见吧)

schoen!