Fallhöhe(没落深度)

paradoxluna 2012-09-26 05:50:24

阿鲸
2012-09-26 06:26:56 阿鲸 (Tschüss ist immer Wiedersehen)

站得越高,摔得越重。
民众的期望,还有媒体的扩大化效应。

大家都很浮躁,他这么清楚真是难能可贵。