We love BJD

来自英俊潇洒小萝莉 上传于2011-09-17
分享到   

饼饼饼饼饼
饼饼饼饼饼 (要100斤) 2011-09-19 20:51:46

= =!这不是鸡血的潮脸么

英俊潇洒小萝莉
英俊潇洒小萝莉 (wanna kill u) 2011-09-19 21:01:42

= =!我就是鸡血...........

饼饼饼饼饼
饼饼饼饼饼 (要100斤) 2011-09-19 21:15:34

= =!!偶遇啊!

英俊潇洒小萝莉
英俊潇洒小萝莉 (wanna kill u) 2011-09-20 21:24:04

= =噗哈哈!求dz或者bd昵称啊亲!!

饼饼饼饼饼
饼饼饼饼饼 (要100斤) 2011-09-21 16:37:33

= =大饼仔