CLUB HAZE 的同城活动

 • [已结束] HAZE - Electrified [聚会]

  时间:2013年03月01日 周五 22:00-23:30            2013年03月02日 周六 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号SOHO A101 B1 11人参加 41人感兴趣 相关讨论 5条   

 • [已结束] HAZE - Heineken Music [聚会]

  时间:2013年02月28日 周四 20:00-23:30            2013年03月01日 周五 00:00-04:00... 北京 朝阳区 光华路22号SOHO A101 B1 4人参加 17人感兴趣

 • 时间:2013年02月23日 周六 22:00-23:30            2013年02月24日 周日 00:00-05:00... 北京 朝阳区 国贸 光华路22号SOHO A-101 HAZE CLUB 25人参加 38人感兴趣 相关讨论 2条   

 • 时间:2013年02月22日 周五 22:00-23:30            2013年02月23日 周六 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号SOHO A101 B1 16人参加 62人感兴趣 相关讨论 5条    活动照片 9张

 • [已结束] HAZE - Heineken Music [聚会]

  时间:2013年02月21日 周四 20:00-23:30            2013年02月22日 周五 00:00-04:00... 北京 朝阳区 光华路22号SOHO A101 B1 4人参加 15人感兴趣

 • [已结束] HAZE - Powu + Valentines Day [聚会]

  时间:2013年02月14日 周四 22:00-23:30            2013年02月15日 周五 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号SOHO A101 B1 10人参加 31人感兴趣 相关讨论 4条    活动照片 6张

 • [已结束] HAZE - Spring Festival Party [聚会]

  时间:2013年02月11日 周一 00:00-07:00 北京 朝阳区 光华路22号SOHO A101 B1 12人参加 65人感兴趣 相关讨论 6条   

 • [已结束] HAZE - Bye Bye Dragon [聚会]

  时间:2013年02月08日 周五 22:00-23:30            2013年02月09日 周六 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号SOHO A101 B1 23人参加 75人感兴趣 相关讨论 3条    活动照片 7张

 • [已结束] HAZE - Heineken Music [聚会]

  时间:2013年02月07日 周四 20:00-23:30            2013年02月08日 周五 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号SOHO A101 B1 6人参加 16人感兴趣

 • [已结束] Haze Cookery School [聚会]

  时间:2013年02月02日 周六 20:00-23:30            2013年02月03日 周日 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号SOHO A101 B1 8人参加 30人感兴趣 相关讨论 2条    活动照片 2张

<前页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21 22 后页> (共220个)