CLUB HAZE 的同城活动

 • 时间:2013年02月01日 周五 22:00-23:30            2013年02月02日 周六 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号 光华路SOHO A-101 18人参加 42人感兴趣 相关讨论 4条    活动照片 6张

 • [已结束] HAZE - Heineken Music [聚会]

  时间:2013年01月31日 周四 20:00-23:30            2013年02月01日 周五 00:00-04:00... 北京 朝阳区 光华路22号SOHO A101 B1 6人参加 17人感兴趣

 • [已结束] HAZE - Club Night [聚会]

  时间:2013年01月26日 周六 22:00-23:30            2013年01月27日 周日 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号 光华路SOHO A-101 8人参加 17人感兴趣 相关讨论 1条    活动照片 5张

 • [已结束] HAZE - PENG LABLE Come Back [聚会]

  时间:2013年01月25日 周五 22:00-23:30            2013年01月26日 周六 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号 光华路SOHO A-101 24人参加 82人感兴趣 相关讨论 9条   

 • [已结束] HAZE - Heineken Special Night [聚会]

  时间:2013年01月24日 周四 20:30-23:30            2013年01月25日 周五 00:00-04:00... 北京 朝阳区 光华路22号 光华路SOHO A-101 6人参加 22人感兴趣

 • [已结束] HAZE - Sushi Groove [聚会]

  时间:2013年01月18日 周五 22:00-23:30            2013年01月19日 周六 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号 光华路SOHO A-101 14人参加 37人感兴趣 活动照片 2张

 • [已结束] HAZE - LET THERE BE HOUSE Vol. 2 [聚会]

  时间:2013年01月12日 周六 22:00-23:30            2013年01月13日 周日 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号 光华路SOHO A-101 7人参加 29人感兴趣

 • 时间:2013年01月11日 周五 22:00-23:30            2013年01月12日 周六 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号 光华路SOHO A-101 12人参加 25人感兴趣 相关讨论 3条    活动照片 13张

 • 时间:2013年01月02日 周三 22:00-23:30            2013年01月03日 周四 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号 光华路SOHO A-101 17人参加 66人感兴趣 相关讨论 1条    活动照片 5张

 • [已结束] HAZE - New Years Eve [聚会]

  时间:2012年12月31日 周一 22:00-23:30            2013年01月01日 周二 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号 光华路SOHO A-101 36人参加 85人感兴趣 相关讨论 1条   

<前页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 21 22 后页> (共220个)