CLUB HAZE 的同城活动

 • [已结束] HAZE - Yang Bing Marathon set [聚会]

  时间:2012年10月19日 周五 22:00-23:30            2012年10月20日 周六 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号 光华路SOHO A-101 9人参加 32人感兴趣 相关讨论 2条    活动照片 1张

 • [已结束] HAZE 1-YEAR ANNIVERSARY [聚会]

  时间:2012年10月13日 周六 22:00-23:30            2012年10月14日 周日 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号 光华路SOHO A-101 12人参加 33人感兴趣 相关讨论 3条    活动照片 35张

 • 时间:2012年10月12日 周五 22:00-23:30            2012年10月13日 周六 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号 光华路SOHO A-101 28人参加 124人感兴趣 相关讨论 6条    活动照片 16张

 • [已结束] HAZΞ NIGHT ⚡ [聚会]

  时间:2012年10月06日 周六 22:00-23:30            2012年10月07日 周日 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号 光华路SOHO A-101 7人参加 26人感兴趣 相关讨论 1条    活动照片 4张

 • 时间:2012年10月05日 周五 22:00-23:30            2012年10月06日 周六 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号 光华路SOHO A-101 8人参加 27人感兴趣 活动照片 3张

 • 时间:2012年10月01日 周一 22:00-23:30            2012年10月02日 周二 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号 光华路SOHO A-101 9人参加 31人感兴趣 活动照片 14张

 • [已结束] HAZΞ ~ DANIEL BORTZ (SUOL-GER) [聚会]

  时间:2012年09月30日 周日 22:00-23:30            2012年10月01日 周一 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号 光华路SOHO A-101 9人参加 26人感兴趣 相关讨论 3条    活动照片 8张

 • 时间:2012年09月29日 周六 22:00-23:30            2012年09月30日 周日 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号 光华路SOHO A-101 9人参加 32人感兴趣 相关讨论 1条    活动照片 8张

 • [已结束] HAZΞ NIGHT ⚡ [聚会]

  时间:2012年09月22日 周六 22:00-23:30            2012年09月23日 周日 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号 光华路SOHO A-101 15人参加 31人感兴趣 相关讨论 3条    活动照片 23张

 • 时间:2012年09月21日 周五 22:00-23:30            2012年09月22日 周六 00:00-06:00... 北京 朝阳区 光华路22号 光华路SOHO A-101 20人参加 95人感兴趣 相关讨论 3条    活动照片 5张

<前页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 21 22 后页> (共220个)