A-JING&HMC联合公告

HMC 首页 扫盲&公告

新歌推荐 直接试听 (213) ( 全部 )

25人
Hip-Hop Music Club
Keep Going!
Building On Respect!

实体Club合作($20W起步):
斯科夫 QQ1402519084
A-JING QQ843857616

【HMC】实名听众交流群:
(每省限50人)65886393

关注该小站的成员 ( 3447 )

  • 飛將在
  • '  Wiz Khalifa
  • 南平尤志明
  • Max
  • Tekie小塔
  • 春风泣血
  • 小江同志30
  • Ericliu655321

关注该小站的成员也关注

本站由 林靖aka A-JING 于2011年08月08日创建