I am Robot and Proud的广播

发起了一个活动

“我是机器人,我很骄傲!”——I Am Robot And Proud杭州首演Party@酷电空间
已结束 / 开始时间:2010-04-18 21:00 / 地点:杭州 下城区 酷电空间 浙江杭州下城区环城北路177号内 5号楼东楼1层 / 参加人数:145