Lindsey Pavao say aah guitar cover

http://www.tudou.com/programs/view/VCOB365a2tI/?rpid=88310964&resourceId=88310964_06_05_99

2012-10-20 00:07上传
本视频内容来自第三方网站,其版权归合作网站或第三方网站所有
Zhai Liang
2012-11-03 10:41:09 Zhai Liang (时间甚至是唯一的选集编纂者)

唱的真好