KILL CLUB的广播

发起了一个活动

KILL CLUB CHINA TOUR 2010 杭州站
已结束 / 开始时间:2010-10-10 21:00 / 地点:杭州 下城区 环城北路177号 5号楼东楼1层 (浙印集团厂房,杭州游泳馆后) / 参加人数:143