SMP滑板公园

上传于2009-05-28
分享到   

..豆浆..
..豆浆.. 2009-09-22 18:22:36

= = 看个则地面... 难道是麦当劳?

小猪-porc
小猪-porc (阿弥陀佛...) 2009-09-22 19:03:43

bingo!

..豆浆..
..豆浆.. 2009-09-23 18:19:46

那老伐好饿= = ~至少应该买杯饮料喝喝哝..~
阿拉老早到麦当劳打牌都买饮料的 否则扫地阿姨要走来走去的~哈哈.