6V6V6 的广播 ( 全部 )

添加了新歌曲

329 次播放 豆瓣音乐人

夜色点亮路灯 20160217 23PM

http://site.douban.com/skyfuneral666/room/436165/?s=642117

说:

水果十二全插件版免费下载地址 对 我就是喜欢泄露天机 链接: https://douc.cc/0tKPhj 密码: 2sy5 祝大家好运 恭喜发财

添加了新歌曲

55 次播放 豆瓣音乐人

西南风 0210 22PM

http://site.douban.com/skyfuneral666/room/436165/?s=640959

添加了新歌曲

83 次播放 豆瓣音乐人

向日葵 20160209 14PM

http://site.douban.com/skyfuneral666/room/436165/?s=640806

添加了新歌曲

38 次播放 豆瓣音乐人

太阳雨 20160208 20PM

http://site.douban.com/skyfuneral666/room/436165/?s=640760

6V6V6 的播放列表

  歌曲 播放次数 播放 加入播放 评论 下载 分享
夜色点亮路灯 20160217 23PM 329  
西南风 20160210 22PM 55  
向日葵 20160209 14PM 83  
透明影子 88  
20150704 SJ200 Desolate Ways 138
20150629 SUGI JS CRYIN' EPBOOST+BBPRE 71
20150619 STRYMON BIGSKY+TIMELINE LOOP; POST 474
20151023 小罗曼史 ZOOM H6+XZH6话筒 阿瓦雷斯古典吉他 133
太阳雨 20160208 20PM 38  
20150617 SUGI [CRYIN] 96
20150617 G LP JS [FRIENDS IN E] 2 79
20150616 GIBSON SJ200 _TEARS IN THE RAIN_ 113
20150718 冥王星 592  
20150612 CARVIN DC727 WITH TBX METAL 215
曙光20160209 10AM 158  
2015 06 08 GIBSON FV OD 102
20150613 GIBSON SJ200 FINGER 91
20150617 SUGI [FRIENDS IN E] 95
20150630 SUGI REMIX CRYIN 16
SLASH GOTTEN COVER 1118 107
20150616 FENDER JOHN5 NECK BRIDGE MIDDLE 87
POCKERFACE 金属核改编 71  
Schematics - Dying Fetus - 6V6V6 Cover 142
N Y G S T D F 57
LAID TO REST 70
2015 06 01 GIBSON LP NECK PARALL <LITTLE WING INTRO> 102
People equal shit 78
HOURGLASS 63
8人
6V6V6
金属乐,重金属,鞭击金属,激流金属,旋律金属,死亡金属,旋律死亡金属,残酷死亡金属,技术残酷死亡金属,厄运金属,前卫厄运金属,金属核,技术核;(未完待

关注该小站的成员 ( 141 )

  • IEXTREME
  • kikii
  • 大饼卷一切
  • 洁洁2015
  • Antik
  • cao
  • jecyo
  • 齊乂

关注该小站的成员也关注

本站由 6V6V6 于2010年12月27日创建