Fire Burnin'(Unfinished)

GD_Kod 2010-02-05 18:27:25

Boonuzbeatz
2010-02-05 19:50:37 Boonuzbeatz (Boonuzbeatz Production)

英语好强啊。。。我好像只会说im not gangsta。。

GD_Kod
2010-02-06 18:45:52 GD_Kod

那么回事儿吧...只是从最开始就坚持着做英语的


GD Kod的日记  ( 全部 )